OVER ONS: OVER ONS:

De PG Tweestromenland is op 1 januari 2013 ontstaan toen de Protestantse Gemeentes i.w. Heenvliet, Geervliet en Zwartewaal/Abbenbroek fuseerden.

Onze gemeente is gesitueert op Voorne-Putten, tussen Brielle en Spijkenisse. Ze omvat 4 "plattelandsdorpen". Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet behoorden tot 31 december '14 tot de burgerlijke gemeente Bernisse, Per 1 januari '15 is dat de burgerlijke gemeente Nissewaard. In die gemeente gingen de voormalige gemeenten Bernisse en Spijkenisse op. Zwartewaal behoort tot de burgerlijke gemeente Brielle

Vroeger vonden de bewoners van de dorpen hun werk in de landbouw. Met de opkomst van de industrie in het Botlek- en Europoortgebied verschoof dat naar de industrie. In die tijd breidden de dorpen zich ook sterk uit omdat mensen die daar kwamen werken in één van de dorpen gingen wonen.

In die omgeving probeert de PG Tweestromenland aanwezig te zijn. Het beleidsplan hierover:

Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen een plaats kan vinden en waar elkaars mening gerespecteerd wordt en onderdak biedt aan mensen met verschillende geloofsachtergronden. We willen vanuit de dorpsverbondenheid omzien naar iedereen die de HEER op ons pad brengt.

Evenals vele andere gemeenten in Nederland is PG Tweestromenland een vergrijzende gemeente. Ze bestaat uit ongeveer 950 leden. Er is één fultime predikant aan onze gemeente verbonden. 

Hoewel de gemeente over het algemeen midden-orthodox te noemen is is er ook voldoende ruimte voor meer vrijzinnige kerkgangers. Binnen de gemeente is er ook een oecumenische samenwerking.

 
ONS BELEID: ONS BELEID:

Elke gemeente is verplicht om een beleidsplan te maken en dat actueel te houden.

Hier treft u zowel ons  beleidsplan 2017 - 2021
als ons communicatieplan aan.