Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Ze vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De kerkenraad op zijn beurt heeft een "dagelijks bestuur", het moderamen genaamd. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant en de voorzitters van de colleges.

Moderamen kerkenraad:
Voorzitter:
Nanda van Loo (ouderling)
Scriba:
Aad v.d. Velde (ouderling)

Predikant:
Annet Ravensberg

Leden:
Arie van der Hoek (ouderling-kerkrentmeester);
Sjanie Vingerling (diaken);
Ariana de Bruin (jeugdoudeling)

Wanneer u een mail aan de kerkenraad wilt zenden, kunt u contact opnemen met de Scriba.


Ouderlingen:
Ariana de Bruin (jeugdouderling), Ellen Montenij, Nanda van Loo, Karin Heijlema en Cees Los.

Meer informatie over het werk van de ouderlingen vindt u op onze pagina over het Pastoraat.


Ouderling-Kerkrentmeesters:
Kees Haak (penningmeester), Arie van der Hoek.
Als niet-ambtsdragers onderteunen:
Wim Kielen, Cees Oerlemans, Christiaan van der Ven , Inge Verschoor (secretaris)  en
Klaas van Koppen (2e penningmeester), de ouderling-kerkrentmeesters.

Meer informatie over het werk van kerkrentmeesters vindt u op onze pagina over het Beheer van PG Tweestromenland

Diakenen:
Sjanie Vingerling (voorzitter + lid moderamen), Cora du Clou, Emma van der Schalk en Elza Koudijzer (secretaris).
Als niet-ambtsdragers onderteunt Maaike van der Wulp (penningmeester) de diaconie. 

Meer informatie over het werk van de diakenen vindt u op onze pagina over het Diaconaat.

Ook kunt u berichten, die u geplaatst zou willen hebben binnen PG Tweestromenland, (mits gepast voor plaatsing) sturen aan webmaster@pgtweestromenland.nl
 
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Geervliet

zo 11 dec 2022 om 10.00 3e advent, Heilig Avondmaal

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 01-12-2022
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.