zondag 3 juli 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Arie van der Hoek
Organist: Frank van Loo


Er zijn deze zondag liturgieën.
Als u thuis kijkt, kunt u die ook digitaal of zo mogelijk ook op papier aanvragen bij de predikant.
 
Slotzondag, we sluiten het jaarthema “Bomen over/en geloof” af.
Overstapzondag: Olaf neemt in deze dienst afscheid van de kinderkerk.
 
Thema: Vrucht dragen
 
Oefenen lied 181
Welkom en mededelingen
Lied 218:1,4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 218: 5
Kyriegebed met gezongen Heer ontferm U
Loflied: gloria van Taizé
Waar het over gaat…
Lied 923: 1,2,3
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Openbaring 22: 2
Lied 747: 1,7
Schriftlezing: Mattheus 13: 31-32
Lied 181: 1-7
Verwerking: Er zijn verschillende korte workshops.

Voor mensen thuis:

Denk eens na over vruchten die in jou leven de afgelopen tijd zijn gegroeid.
Wat heb je in een wonderlijke coronatijd toch aan goeds kunnen ontdekken/meegemaakt/geleerd?
Waar kon je kracht uit putten?
Hoe heeft geloof je hierin geholpen?
Wat heb je als vrucht van de gemeente meegekregen?
Kun je daar misschien kleur en vorm aan geven?
Hoe ziet jou vrucht eruit? De huid? Stekels? Glanzend? Welke kleur?
Hoe ziet die vrucht er van binnen uit?
Waar ruikt hij naar? Waar smaakt hij naar?
Wat ga je met deze vrucht doen?

Preek/Presentatie
Lied 841: 1-4
De overstap van Olaf
Enkele woorden van Vera en Sander
Woorden voor Olaf door de kinderkerk
Woord van welkom door de CJV
Lied: Ik heb een tuintje in mijn hart
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecten: 1e voor Nathrine
                2e voor Kerk en eredienst
Slotlied: 423: 1,2,3
Zegen

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Geervliet

zo 21 aug 2022 om 10.00

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 9-8-2022
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.