zo 17 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
ONLINE OECUMENISCHE DIENST
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Oecumenische viering 17 januari 2021  Thema: Blijf in mijn liefde

Aanvangslied    lied 275: 1

Bemoediging en groet
VG: Vrede zij u allen!
ALLEN: DE WERELD ZIJ VREDE!
VG: Wij roepen God aan.
ALLEN: WIE IS GOD?
VG: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
ALLEN: DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID,
VG: die de verdrukten recht verschaft,
ALLEN: DIE DE HONGERIGEN BROOD GEEFT.

Drempelgebed
Lied 275: 4         
Gedicht
Kyriëgebed: met gesproken: Heer ontferm U     
Loflied  Lied 255 uit de Randstadbundel: Loof de Heer al wat gemaakt is

Gebed om opening van de schrift

Schriftlezing       Joh 15: 5-9
Lied 656 : 1, 2 en 3

Uitleg liturgische schikking

Overdenking

Lied  568a            Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Gebeden  met responsie en eindigend met het Onze Vader

Gesproken gebedsresponsie: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
Collecte: St. Ghana Medical support 

Slotlied 425
Zegen
 

terug