zo 16 jul 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Geervliet
Organist: Liene Madern


We volgen orde van dienst nr 2.
De liturgische kleur is groen.

We oefenen lied 831, het eerste couplet, twee keer vooraf.

Aanvangslied 216: 1,3
Bemoediging en groet
Klein gloria
Gebed om ontferming met gezongen “Heer ontferm u, nr 3 liturgieboekje, blz 9.
Glorialied 867: 1,2
Jeremia 15: 15-21

Lied 831: 1 t/m 3
Lucas 5: 1-11
Lied 531: 1 t/m 3

Overweging
Lied 838: 1 t/m 4
Slotlied: 835: 1,2,4

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje fris drinken.

terug