JAARTHEMA 2018 - 2019 JAARTHEMA 2018 - 2019

           EEN GOED GESPREK,
Terwijl je je dagelijks leven leeft, heb je niet altijd in de gaten,
wat later diepe indruk blijkt te hebben gemaakt.
Je bent druk bezig met je leven, bijvoorbeeld met afstuderen.
Of je zoekt juist je draai, als ouder van een klein kind.
Je bent bezig je eerste stappen in je werkzame leven te zetten.
Of je beleeft je laatste werkzame week voor je pensioen.
En soms zie je dan pas achteraf,
dat dat een beslissende periode in je leven is geweest.
Een periode waarin belangrijke veranderingen zich aftekenden.
En pas later realiseer je je, welke gesprekken daarin van betekenis zijn geweest.
De goede raad van je vader.                        
De suggestie van een fijne docent.
Een ervaren moeder, die je wegwijst maakte.
 
Soms was het maar iets kleins.
Maar het is blijven haken,
en je hebt er iets aan gehad.
Was dat gesprek er niet geweest,
dan had je nog een poos lopen zoeken.
 
Wat is voor jou, voor u, een goed, belangrijk gesprek geweest?
 
We hopen in de loop van dit jaar,
op verschillende manieren met elkaar in gesprek te gaan.
We hopen kansen te scheppen,
om samen over het leven na te denken.
Elkaar te stimuleren en te inspireren

 
THEMA AVOND THEMA AVOND

Goede gesprekken aan boord

Zo vlak bij de havens van Rotterdam hebben een aantal van onze gemeenteleden zelf gevaren, of hebben zij in de havens gewerkt. In de havens zijn pastores van het koopvaardijpastoraat actief. Zij bezoeken bemanningen van schepen. Zij organiseren kerkdiensten. En zij zijn betrokken bij het opzetten en reilen en zeilen van het zeemanshuis in Oostvoorne. Op deze thema avond zal Helene Perfors, Koopvaardijpredikant,
vertellen over haar werk.                                                  
Over de betekenis van dit werk voor zeevarenden.
En over het zeemanhuis in Oostvoorne.
Het is een stukje werk van de kerk, dat buiten ons directe zicht valt, maar waar bij uitstek zinvolle gesprekken kunnen worden gevoerd. Laat u verrassen door deze andere wereld die zich bij ons om de hoek afspeelt.                                
Thema-avond - “Goede gesprekken aan boord
Wanneer          -  Woensdag 7 november.
                           -  Zaal open, en koffie om 19.45 uur,
                              aanvang 20.00 uur.
Waar                 -  ’t Trefpunt Heenvliet                         
Wie                     - Helene Perfors, koopvaardijpredikant.