Voorproefje op de KINDERDIENST 12-11-2017 Voorproefje op de KINDERDIENST 12-11-2017

Hier plaatsen we reclame  voor de dienst van 12-november-2017 door de jeugdraad. Deze dienst staat al aangkondigd, maar deze aankondiging is toch zeker pakender en zeker meer tot de verbeelding sprekend van de doelgroep - onze kinderen van 0 tot 8 jaar. We zien er naar uit dat deze dienst zeer ruim bezocht gaat worden door kinderen van deze doelgroep. Wij wensen jullie alvast een heel fijne pakkende dienst.

 
KINDERKERK: KINDERKERK:

In principe is er tijdens elke morgendienst Kinderkerk. In het algemeen verlaten de kinderen voor de eerste schriftlezing de dienst om naar hun eigen ruimte te gaan. "Het licht" ontstoken aan de Paaskaars, gaat dan in de vorm van een kaars of een lantarentje met hen mee. Tijdens het lied na de preek komen ze dan weer terug in de dienst.

 
JEUGD- EN GEZINSDIENSTEN: JEUGD- EN GEZINSDIENSTEN:

Enige jaren geleden heeft de (toen nog) Federatie Kerkenraad heeft besloten om met ingang van 2011 nog uitsluitend bij de jeugddiensten voor de jongere kinderen (12-) op één van de andere locaties nog een dienst  voor ouderen te houden.
De dienst voor de jongeren zal dan een wat modern karakter hebben en de dienst voor de ouderen een wat klassiek karakter. Uiteraard zijn ouderen die van een moderne dienst houden ook in de jeugddienst welkom.
De jeugddiensten voor de oudere kinderen (12+) zullen gezinsdiensten worden. Er zullen naast deze diensten geen andere diensten worden gehouden.

 
KINDERDIENSTEN: KINDERDIENSTEN:

Twee keer per jaar wordt er in Tweestromenland een kerkdienst gehouden speciaal voor kinderen van 0-8 jaar. Kinderen in die binnen deze leeftijdscategorie vallen, krijgen thuis een persoonlijk uitnodiging voor deze diensten. Deze diensten vinden 's middags om 16.00 uur plaats, afwisselend in Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal. De diensten worden voorbereid en verzorgd door een groepje vrijwilligers. Kinderdiensten zijn laagdrempelig, en bevatten veel interactie. In de diensten wordt er gezongen, gebeden en naar een verhaal geluisterd. Als afsluiting wordt er altijd geknutseld over het thema met de kinderen.

Twee keer per jaar is er op zondagmiddag een kinderdienst voor kinderen van 0-8 jaar. Samen zingen, knutselen en luisteren naar een verhaal.
Wanneer        : Op zondag 12 november.
Waar               : In de Martinuskerk, Zwartewaal, 16.00 uur
Begeleiding   : De kinderdienst wordt voorbereid en begeleid door                                vrijwilligers.
Noteer alvast in uw agenda - volgende Kinderdienst op
11 maart 2018