zo 4 mrt 2018  om 10.00
Voorganger: Kees Posthumus.
Dienst is in de kerk van Heenvliet
Ouderling: Leen Moerman
Organist: Frank van Loo


Er komen liturgieboekjes. (Dus er hoeven geen liederen op het bord?)
Na afloop is er een broodmaaltijd met nagesprek in het Trefpunt.

913: 1
216: 1

Bemoediging, groet, drempelgebed
216: 3

Kyriegebed met gezongen : Heer ontferm U
Lied 283: 1 t/m 5

Projectlied: Kijk eens om je heen
Lied melodie 419
Lied 833
Halleluja

Lied 416

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een broodmaaltij te gebruiken, met tevens een kopje koffie, thee of een glas limonade.
Mooie en interessante dienst gewenst.

terug