zo 16 sep 2018  om 10.30 - Let Op !!!
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in kerk Geervliet - Startdienst
Ouderling: Cees Los
Organist: Frank van Loo


Wij vieren deze zondag onze Start- en Kerkproeverijzondag:
“Een goed gesprek”.
Er is koffie bij binnenkomst.
De viering begint om 10.30 uur.

In deze viering zal combo Eljakim muzikale medewerking verlenen.

Er zijn liturgieën.

Vooraf zingt Eljakim: Like a mighty river en Kom tot de Vader

Aanvangslied: 216: 1,2,3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 139: 1,2
Kyrie gebed met gezongen: Heer ontferm U

Eljakim zingt als glorialied: praise his holy Name

Schriftlezing: Marcus 8: 29-9:1
Lied 653: 1,4,7

Overweging

Lied 1005: 1 t/m 5
Gebeden

Tijdens de collecte zingt Eljakim: Jesus is worthy en Kijk naar de kind’ren.
Slotlied: 416: 1 t/m 4

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.
Dan stelt ook de nieuwe kerkelijk werker, Barbara Broeren zich aan ons voor.
Daarna is er een speurtocht, te voet, te fiets of per auto.

terug