zo 11 mrt 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst is in de kerk van Zwartewaal
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Jan Pieter Baan


De liturgische kleur is Paars.
We volgen orde van dienst nr 3

We oefenen lied 392 en lied 546.

Aanvangslied: 122: 1,2
Bemoediging en groet
drempelgebed
Lied 122: 3

Kyrie 301 f
Uitleg liturgische schikking
Lied 546

Jozua 4: 19-5:1.10-12
Lied 753: 1 t/m 6
Johannes 6: 4-15
Lied 383

Overweging

Lied 392
gebeden: met gezongen acclamatie: 368 d
Slotlied 422

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug