zo 11 feb 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst is in de kerk van Geervliet
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Jan Pieter Baan


We vieren avondmaal, als het kan in de kring en anders lopend.
De liturgische kleur is wit.

Thema: Verhalen proeven.

Avondmaal met uitleg voor de kinderen.

Van te voren oefenen we de canon op blz 7, lied 832.

Aanvangslied: 218: 1,2
na bemoediging, groet en drempelgebed: 218: 4,5

Kyrië 299e
Glorialied 304: 1,2,3
Eerste Schriftlezing: “De laatste maaltijd” uit Woord voor Woord, naar Exodus 12

Uitleg Pesachmaaltijd
Lied 832

Tweede Schriftlezing: “De Paasmaaltijd” uit Woord voor Woord naar Lucas 22
Lied 395: 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging

Lied 832 canon

Tijdens het tafelgebed zingen we : lied 387: 1,2, en 4,5.
Gezongen Onze Vader
Slotlied 416: 1 /tm 4

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug