zo 21 mei 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Arie van der Hoek
Organist: Wim Haveman


Vooraf oefenen we lied 664: vers 1  twee keer.
We volgen orde van dienst:  nr 3.

Aanvangslied: Lied 66: 1
Na votum en groet: 66: 6,7
Kyrie: nr 2 gele boekje
Gloria: Lied 304: 1 t/m 3

Eerste Schriftlezing: Openbaring 19: 6-16
Lied 107: 10
Tweede Schriftlezing: Johannes 16: 23b-30
Lied 664: 1,2,3

Overweging
Lied 665: 1 t/m 5
Slotlied: Lied 423: 1 t/m 3
Na de dienst is er gelegen om met elkaar koffie en/of thee te drinken, u bent in elk geval van harte uitgenodigd.

terug