zo 7 jan 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A.J. Baan - SlotSpijkenisse
Dienst is in de kerk van Heenvliet
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Frank van Loo


Hierbij de orde van de dienst voor zondag a.s.

Welkom / mededelingen

LIED: psalm 24: 1,2,5
Bemoediging

Groet
Klein Gloria
Gebed

LIED 487

Gebed
Kinderen

Lezing uit het OT: Num 24: 10-25
LIED 496: 1,3

Lezing uit het NT: Matt 2: 1-14
LIED 475

Overdenking

LIED 489: 1,2
Dienst der gebeden

Dienst der gaven
SLOTLIED 981: 1,2,3
Zegen
Amen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug