zo 24 dec 2017  om 10.00
Voorganger: ds. S. van de Graaf - Leentfaar, Rhoon
4e advent in Zwartewaal
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen
 
Aanvangslied: psalm 145: 1 en 2
 
Bemoediging en groet
 
Drempelgebed
 
Samenzang: lied 463: 1, 2 en 3
 
Gebed om ontferming
Samenzang: lied 463: 6, 7 en 8
 
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 62:8-12
 
Samenzang: Projectlied 1 en 5
 
Schriftlezing: Johannes 1: 19-28
Samenzang: lied 439: 1 en 2
 
Verkondiging : “Niet ik, maar Hij”
 
Meditatief orgelspel
 
Samenzang: lied 441: 1, 5, 6 en 10
 
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader
 
Collecte
Slotlied: 442
 
Wegzending en zegen
Allen: 3x Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.


 

terug