zo 29 okt 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Baan - Slot - Spijkenisse
Dienst in Geervliet
Ouderling: Cees Los.
Organist: Jan Pieter Baan


Welkom
Psalm 100:1,3,4;
Bemoediging / groet en klein gloria.
Daarna: woordje over de dienst.
Gebed
Glorialied psalm 118: 1,3,5;
Gebed om de gave van de Geest.

Gesprek met de kinderen.
Psalm 84:3.
Daarna volgt het bijzondere gedeelte over Luther.
Schriftteksten zijn daar bij 'ingevlochten'. 
De kinderen lezen: Matt 22: 1-14.
Ook dit motief speelt mee in het speciale gedeelte, waar ook gemeenteleden en 'de beamer' aan mee zullen doen.
Als afsluiting van dat gedeelte zingen we Lied 747.

Daarna volgen weer op de 'gewone' manier:
Dienst der gebeden
Dienst der gaven,
Slotlied 723,
de zegen en het gezongen amen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar koffie, thee of limonade te drinken. Fijne dienst gewenst.

terug