zo 22 okt 2017  om 10.00
Voorganger: Mw. M. KeijzerwaardOudenhoorn
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelinghen,

lied 84 vs 1,5,6
Stilgebed
Votum en groet

Klein gloria
Gebed om ontferming
lied 413
Gebed bij de opening van de schrift

Gesprek kinderen
Schriftlezing 1 : genesis 1 vs 26 tm 31
lied 978 vs 1,3,4
Schriftlezing 2 : mattheus 22 vs 15 tm 22
Lied 823 vs 1,2,4

Preek

Lied 103 C vs 1,3,5
Dank en voorbeden
Collecte
Lied 801 vs 1,2,3,4,5
zegen
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken. Fijne dienst.

terug