zo 8 okt 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Geervliet
Ouderling: Christiaan van de Ven
Organist: Jan Pieter Baan


Op deze diaconale zondag is de liturgische kleur groen.
We volgen orde van dienst nr 3.

We oefenen lied -  387: 1 - Twee keer.

Aanvangslied: 280: 1,2,3
Na bemoediging en groet en drempelgebed lied - 280: 5
Kyrie nr 3, blz 9 liturgieboekje
Glorialied: 117a: 1,2

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17-22
Lied 146c: 1,6,7

Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 1.7-14
Lied 990: 1 tm 6 (1 allen, 2 m, 3v, 4m, 5v, 6 allen)

Verkondiging

Lied 387
Slotlied: 425
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en een kopje koffie / thee of limonede te gebruiken. Wij wensen u fijne dienst.

terug