zo 1 okt 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. J. van den Akker - Zoetermeer
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Wim Haveman


We volgen orde van dienst 3.
 
Welkom en mededelingen
 
Aanvangslied    “Dit is een morgen” (NLB 216) (staande)

Voorbereidingsgebed  (staande)
Vg.:      Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.:      Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:        en die niet loslaat het werk dat zijn hand eens begonnen is
V:         Genade zij U en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G:          Amen
 
Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V:               …
                wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven.
G: AMEN (zitten?)
 
Psalm van de zondag - psalm 84: 1 en 6
 
Gebed om ontferming
besloten met de woorden:
.... Dáárom roepen wij God om ontferming aan:
Zingend beantwoord: keuzetekst 1 (pag. 9 - Liturgieboekje - zie ook Nieuwe Liedboek nr. 299e).
Afwisselend gezongen door voorganger en gemeente.
Meteen doorgespeeld na het "Heer ontferm U": Glorialied:
"Glorie, glorie aan God...": keuzetekst  6 (Liturgieboekje pag 10-11 - zie ook Nieuwe Liedboek, nr. 299e)
 
Met de kinderen: gebed, gesprek, lied
Lied met de kinderen: “Voor mij is geluk” (NLB 783)
 
Lezing: Jesaja 25, 6-9
Lied Deze wereld omgekeerd (NLB 1001)
Evangelielezing: Mt. 5, 1-12
Evangelielied: “Niet als een storm als en vloed” (NLB 321: 1, 2, 3 en 7)

Overweging
Muzikaal intermezzo
Lied: “Het woord dat u ten leven riep” (NLB 316: 1 en 4)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Gaven
Zegen
Slotlied “De steppe zal bloeien” (NLB 608: 1 en 2)

Na de dienstis er gelegeheid elkaar te ontmoeten en een kop koffie, thee of limonade te gebruiken. Fijne Dienst.

terug