zo 24 sep 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. D. ter HorstHellevoetsluis
Dienst in Heenvliet
Ouderling: Cees Los
Organist: Frank van Loo


Orde v. D PG Tweestromenland (Heenvliet), zondag 24 sept 2017, 9.30 u.
 
 
Welkom en mededelingen
 
Voorbereiding
Aanvangslied:                     Dit is een morgen            NLB 216
Bemoediging en groet
Drempelgebied
Zingen:                                 Welzalig…                         NLB 119 : 1 en 7
 
Gebed om ontferming afgesloten met                       Kyrië (nr 2 van pg 9)
Zingen:                                 Zonne en maan...             NLB 303
 
 
Rond het Woord
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing:                      2 Korinthe 4 : 5-12
Zingen:                                 Hij blies ons...                  NLB 825 : 3 en 4
Lezing:                      Handelingen 9 : 1-20
Zingen:                                 Wij zullen leven…            NLB 611 : 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen:                                 Voor mensen, die...          NLB 647
 
Gebeden, gaven en zegen
Danken en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Toelichting op- en delen van de gaven
Slotlied:                                 Licht van mijn stad...        NLB 601 : 2

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en gezamelijk een kopje koffie, thee of limonade te drinken. Fijne dienst.
 

terug