zo 27 aug 2017  om 9.30
Voorganger: ds. H. Talsma HI Ambacht
Dienst in Geervliet
Ouderling: Christiaan van de Ven
Organist: Frank van Loo


We gebruiken orde 3

Lied 212:1,2,4

Lied 870:1,8

Kyrie Keuze 2

Gloria lied keuze 6

Lied 315:1,2
Preek

Lied 837:1,3,4

Lied 912: 1,2,3,6

Zegen

Lezingen. Zacharias 9:9-10

Matt. 11:25-30

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en een kop koffie, thee of limonade te gebruiken, fijne dienst.

terug