zo 20 aug 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. PJ van der Wal - Brielle
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Jan Pieter Baan


Liturgische kleur: roze/ paars.

Orde van dienst nr 3
Oefenlied: Lied 647
Aanvangslied: Lied 221

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 139:1,2
Kyrie 2 (boekje)
Gloria 5 (boekje)

Gesprek met de kinderen, kinderen naar kindernevendienst

Lezing: Jesaja 56:1-7
Lied 87: 1a, 2v, 3m, 4a
Lezing: Matteüs 15:21-28
Lied 647

Preek
Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 103c: 1,2,3
Gebeden
Collecte, kinderen komen terug
Slotlied: Lied 425
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken. Fijne Dienst.

terug