zo 23 jul 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. H. Hessels, Hellevoetsluis
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Marinus van der Wal


ORDE VAN DIENST IS ORDE 3

Aanvangslied: Lied 215: 1,4,5,7

Psalm:  lied 95: 1 en 3

Na het gebed om ontferming: lied 301k

Glorialied: lied 305

Na eerste lezing (Jakobus 1: 1-18): lied 103: 6 en 7

Na tweede lezing (Jakobus 1: 19-27) : lied 361

Na verkondiging: lied 362

Slotlied: 978
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade

terug