zo 28 mei 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Heilig Avondmaal in Zwartewaal
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Liene MadernOp deze zondag vieren we lopend het avondmaal.
De liturgische kleur is wit.
Nova Cantica zal in deze viering muzikale medewerking verlenen.
Er wordt een blad met de tekst van het lied na de preek uitgedeeld.

Aanvangslied: 27: 1
Na votum, groet en drempelgebed
Lied 27: 4

Kyrie: 301a
Glorialied: Nova Cantica zingt: Gloria uit Deutsche Messe van Schubert

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 39: 21-29
Lied 662: 1
Tweede Schriftlezing: Johannes 17: 1-13
Lied 662: 2-4

Verkondiging
Nova Cantica zingt: Be still my Soul van Jean Sibelius ( in vertaling: Ga maar gerust, door Sytse de Vries)
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Voorbede
Collecte
Nodiging
Vredegroet
Tafelgebed

Lied 404e, één keer door Nova Cantica, één keer door allen
Tijdens het lopend avondmaal zingt Nova Cantica het Miserere van Händel
Dankgebed
Slotlied; 664: 1 t/m 3
Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee of frisdrank te gebruiken.

terug