do 25 mei 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Hemelvaartsdag in Geervliet
Ouderling: Wim Kielen
Organist: Jan Pieter Baan


De liturgische kleur is wit.
We volgen orde van dienst nr 2!

Aanvangslied: 217: 1,2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein gloria
Gebed om ontferming
Glorialied: 868: 1,2

2 Koningen 2: 1-18
Lied 68: 6
Handelingen 1: 1-11
Lied 661: 1-6

Overweging
Lied 662: 1.2
Voorbeden
Slotlied: 662: 3,4
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee of frisdrank te gebruiken.
 

terug