zo 14 mei 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. I. ZuurmondZwartewaal
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Arie van der Hoek
Organist: Frank van Loo


Orde 3
AANVANGSLIED: Lied 212: 1, 2 en 4
BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED

ZINGEN: Psalm 98: 1 en 3
Uitleg: zondag cantate
GEBED OM ONTFERMING (responsie: 1 )
GLORIALIED: 654a (canon)
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD
KINDEREN:

LEZING I: Deuteronomium 6: 20 – 25
LIED:  78 a
LEZING II: Johannes 14: 1 – 14
LIED:  lied 653: 1 en 7

VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 316
GEBEDEN

COLLECTE
SLOTLIED: Lied 416
ZENDING EN ZEGEN
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken, voor de kinderen is er eventueel limonade.

terug