zo 30 apr 2017  om 10.00
Voorganger: Mw. Keijzerwaard Oudenhoorn
Dienst in Geervliet
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Liene Madern


Welkom/mededelingen

Psalm 27 vs 1 en 2

Stil gebed
Votum/groet
Drempelgebed
Psalm 27 vs 7
Kyriegebed + 3x Heer ontferm U ( nr 3liturgieboekje)
Lied 624
Kaarsen aansteken
Gebed opening schrift
Evt gesprek kinderen 
Schriftlezing 1 : Exodus 15 vs 22 tm 25
Psalm 33 vs 3 en 7
Schriftlezing 2: johannes 21 vs 1-14
Lied 653 vs 1,4,7
Overdenking
Lied 755
Dank en voorbden
Collecte
Lied 871
Zegen
Wilhelmus
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kop koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

terug