zo 23 apr 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. W. Barendrecht uit Maassluis
Dienst in Zwartewaal
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Wim Haveman


Orde 2 
Welkom en mededelingen 
Wij beginnen de dienst staande 
Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2 en 4
(Stil gebed) 

Bemoediging en groet 
Klein gloria 
Gebed om ontferming 
Glorialied: Lied 619: 1, 4, 5 en 6

Gebed bij de opening van het woord 
Gesprek met de kinderen
Lezing: Hand. 3:1 – 16

Lied 642: 1, 2, 7 en 8
Lezing: Joh. 20: 19 – 31
Lied 620: 1, 6, 7, 10 en 11

Preek 
Meditatief orgelspel 
Lied 623: 1, 2, 4 en 7
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug

Slotlied: Lied 634
Wegzending en zegen 
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Na de dienst is er mogelijkheid tot het nuttigen van een kop koffie of thee, u bent van harte welkom.

terug