zo 16 apr 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Paasontbijt en dienst in Geervliet
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Paasmorgen: 16 april 2017, Geervliet,
De liturgisch kleur voor deze zondag is wit.
 
Muzikale medewerking van koor ‘The Travellers’ o.l.v. Frank van Loo.
 
Aanvangslied 6371 t/m 4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 281: 1,3,7,8 als gezongen kyriegebed
Glorialied: 659: 1,2,6

Gebed bij de opening van de schrift
Project van de kinderkerk, projectlied (melodie lied 215)
Schriftlezing: Exodus 14: 9-14

Koor: Voetspoor in het zand

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Lied 624: 1,2,3
Overdenking

Muziek
Lied 642: 1,2,4,5,8
Gebeden
Collecte
tijden de collecte zint het koor: Liefde is de bron.

Slotlied: 634: 1,2

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee en de ontmoeting met elkaar.

terug