zo 9 apr 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. E. Braam Kampen
Palmpasen gezinsdienst in Zwartewaal
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Liene Madern

09 04 2017 Liturgie Tweestromenland Zwartewaal
 
Palmzondag
Orde 3
Welkom en mededelingen
 
Wij beginnen de dienst staande
 
Aanvangslied psalm 118: 1 en 7
 
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN
Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: …………
V: wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN
 
Zingen lied 612: alle verzen
 
Gebed om ontferming
beantwoord met gezongen kyrie lied 301 G.
 
lied 547: alle verzen
 
Gebed bij de opening van het Woord
 
Gesprek met de kinderen Over het 40-dagentijd project
 
Zingen projectlied De zon komt op.
 
Lezingen en liederen
1e lezing Jesaja 50: 4 -7
Zingen lied 852: alle verzen
 
2e lezing Mattheüs 21: 1-11

Zingen lied 552: alle verzen
 
Preek
Meditatief orgelspel
 
Lied 650: 1, 2, 3, 4, 6 en 7
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte ondertussen komen de kinderen terug
 
Slotlied lied 556: alle verzen
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.
 

terug