zo 2 apr 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Geervliet
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Wim Haveman


We beginnen met het oefenen van lied 605,
het eerste couplet twee keer.

Aanvangslied: 221: 1,2
Bemoediging en groet, drempelgebed

Lied 221: 3
Kyrie: 301k
Lied 43: 1,3

Gesprek met de kinderen, projectlied

Exodus 14: 15-31
Lied 605: 1,2,4,5
Johannes 8: 46-59
Lied 653: 1,4,7

Overweging

Lied 607: 1 t/m 3
Slotlied: 943: 1,4,5

Na afloop van de dienst is er gelegenheid, om met elkaar koffie of thee te drinken.

terug