zo 5 mrt 2017  om 10.00
Voorganger: ds. A. Dekker Brielle
Dienst in Geervliet
Ouderling: Christiaan van der Ven
Organist: Wim Haveman

Orde 1
Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande

Aanvangslied 51:1,7

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen 275

Gebed om ontferming - gezongen kyrie nr. 1 uit het liturgieboekje
 
(Geen Glorialied dat vervalt in de veertigdagentijd)

Gebed bij de opening van het Woord

Gesprek met de kinderen, door leiding van de kinderkerk met een projectposter.
Zingen van het projectlied "De zon komt op" dat door Kind op Zondag wordt aangereikt.
Dit lied op de melodie van lied 215 zal gezongen worden na het praatje.
Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk.
 
Schriftlezing Exodus 17:8-16 en Deuteronomium 25: 17-19
Lied 362
 
Schriftlezing Mat 4:1-11
Lied 528

 
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 536

Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 
Collecte ondertussen komen de kinderen terug

Slotlied 538

Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

terug