zo 10 dec 2017  om 10.00
Voorganger: Ds. M. Bloklander uit Nieuw Vennep
2e advent in Zwartewaal
Ouderling: Cees Los
Organist: Wim Haveman


Zondag 10 december 2017 in Zwartewaal, 2e Advent
 
Welkom en mededelingen
Adventskaars aansteken + gedichtje  
 
Aanvangslied :  LB 288
goedemorgen, welkom allemaal
 
Bemoediging en groet
V:        Onze hulp is in de naam van de Heer
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:        Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:        EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Jezus Christus onze Heer
G:        AMEN
 
Drempelgebed
V:        Hoor ons aan, Eeuwige God,
G:        HOOR NAAR ONS BIDDEN
V:        (…)
We vragen U daarom:
Wijs ons de rechte weg, vandaag en morgen
en alle dagen van ons leven
G:        AMEN
 
Zingen:  Psalm - 80 - 1 en 2 
 
Kyriegebed
Adventslied - LB - 439  - Verwacht de komst des Heren, 1 en 2
 
Met de kinderen:  door de nevendienstleiding

Projectlied

Eerste lezing:   Jesaja 40,1-11
Zingen: LB - 456b  - 2, 7 en 8
Tweede lezing:  Mc 13, 24-37
Zingen:  LB - 462 - Zal er ooit een dag van vrede, 1,2,3 en 5
 
Overdenking
 
Zingen:  916  - Je kunt niet dieper vallen (onbekend, zou de organist het extra willen voorspelen?)
Gebeden, dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 
Collecte (en kinderen komen terug)
 
Slotlied: LB - 423 - Nu wij uiteengaan
Zegen, beantwoord met een gezongen ‘amen’

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug