zo 12 nov 2017  om 10.00
Voorganger: ds Barendregt uit Maassluis
Heilig Avondmaal in Zwatewaal
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo

Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande

Aanvangslied: Lied 287: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 287: 5

Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 146c: 1 en 7
Gebed bij de opening van het Woord

Gesprek met de kinderen
Lezing uit Hand. 20: 25 – 32
Lied 286
Lezing uit Matt. 10: 16 – 33
Lied 362

Preek

Meditatief orgelspel
Lied 377: 1, 4, 5 en 6
Inzameling van de gaven

Gebeden
V: (….) zo bidden wij tezamen
G: zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

De tafel wordt bereid en de kinderen komen terug

Vredegroet

V: De vrede van de Heer zij altijd met u.
G: EN MET UW GEEST.
V: Wenst elkaar de vrede. (We wensen elkaar met een handdruk de vrede van Christus)
Tafelgebed
V: U komt onze dank toe …. en zingen wij uit alle macht:

Lied 405: 4

V:(….) Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis
G: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. MARANATHA

Onze Vader

Zingen: Agnus Dei, Lied 408e

Nodiging;
Gemeenschap van brood en wijn Brood gaat rond, daarna wijn en druivensap - Dankzegging.

Slotlied: Lied 150a
Wegzending en zegen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

 

terug